• English
  • Home
  • Automatisch managen van niet-actieve users!

Automatisch managen van niet-actieve users!

De MARC GRC suite biedt aanvullende functionaliteit voor het beheer van inactieve users. MARC biedt de mogelijkheid om de processen rond inactieve users consistent in te richten en te automatiseren op basis van de policy van uw organisatie. In 1 job worden de niet-actieve users op alle aangesloten systemen gecontroleerd en aangepast. Inactieve users kunnen zelfs omgezet worden naar een afzonderlijke usergroep.

Mogelijke acties :

  • Locken van user accounts
  • Einddatum van user accounts aanpassen
  • User accounts omzetten naar een user groep van inactieve users
  • Verwijderen van (gelockt) user account.

Wilt u meer weten over deze of andere functionaliteit die MARC4GRC biedt, kijk dan hier of neem dan contact met ons op.

Inactive users overview