• English

Autorisatiebeheer

Autorisaties in SAP zijn zeer complex en dreigen bij een ondoorzichtige inrichting daardoor vaak onveilig te worden. Uit ervaringscijfers blijkt dat 40 tot 60% van de gebruikers te veel of onjuiste rechten hebben.
Kent u de huidige stand van zaken betreffende autorisaties?

  • Is het systeem eenvoudig te onderhouden ?
  • Betaal ik de juiste licentiekosten?
  • Is duidelijk wie welke transacties kan uitvoeren?
  • Is de gewenste functiescheiding ook in de systeemautorisaties doorgevoerd?
  • Welke gebruiker heeft toegang tot welke transacties?
  • Hebben de speciale SAP users de juiste rechten?
  • Welke gebruiker heeft toegang tot welke organisatorische eenheden?
  • Heb ik de noodtoegang (emergency access) goed geregeld?
  • Is mijn documentatie in orde?
  • Heb ik de SAP-parameters goed staan?

2ARC biedt de mogelijkheid om in 1 dag een autorisatiescan uit te voeren binnen uw bedrijf door het maken van een snapshot van de huidige stand van zaken. Geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op.