• English

Eigenaarschap

Het bepalen van het eigenaarschap van de SAP-data is een belangrijke voorwaarde voor het inrichten van functiescheiding (SoD). Op een vraag als ‘wie bepaalt wie toegang krijgt tot een bepaalde transactie of tot een bepaald proces’  moet een helder antwoord komen, dat rekening houdt met de verschillende stakeholders binnen de organisatie.

2ARC heeft bij diverse multinationals en onderdelen van de rijksoverheid deze werkzaamheden verricht; we beschikken over zeer uitgebreide ervaring met het toekennen van het eigenaarschap van SAP-systemen en helpen u graag.