• English

GRC voor SAP

GRC is een veelgebruikte afkorting voor Governance, Risk and Compliance, die staat voor het geheel van maatregelen en procedures die organisaties inrichten om hun belangrijkste risico’s te beheersen en om te voldoen aan wet- en regelgeving. In de praktijk wordt GRC vaak gelijkgesteld aan het implementeren van een softwarepakket met de daarin geboden functionaliteit. Uiteraard gaat GRC verder: het gaat om het uitvoeren van een strategische visie van de organisatie, die vertaald wordt naar een control framework en vervolgens naar concrete beheersingsmaatregelen.
2ARC is specialist op GRC-gebied gecombineerd met een jarenlange expert-ervaring met SAP-systemen:

Wilt u meer weten, neem dan contact met ons op!