• English

Category: Uncategorized

Privileged access oplossingen voor SAP: handige functionaliteit, maar gebruik deze verstandig

Er zijn verschillende oplossingen beschikbaar op de markt voor het beheren van geprivilegieerde toegang, met namen zoals ‘Firefighter’, ‘Emergency Access Management, etcetera’.In MARC is dat de Privileged Access Management (PAM) module. Deze oplossingen zijn bedoeld voor IT-gebruikers die op productiesystemen werken voor het oplossen van problemen en kritieke updates. Voor die activiteiten zijn tijdelijke, verhoogde … Continued

Managing van SoD’s: preventieve en detective controles met MARC

Een tijdje geleden plaatste onze partner XS Control (Azië) een artikel op hun website over preventieve versus detective controles. Het geeft een interessante kijk op hoe u de impact van risico’s in uw organisatie kunt beheersen. Hier willen we de conclusies uit dat artikel oppikken en analyseren hoe dit werkt voor de autorisaties en toegangscontroles … Continued

Wijzigingsbeheer van autorisatierollen niet waterdicht! ‘t Kan leiden tot meer functiescheidingsconflicten

– door Jos de Waal – Autorisatiebeheer en functiescheiding Bij het beheer van autorisaties in SAP in de productieomgeving is het best een uitdaging om te zorgen dat de omgeving vrij blijft van functiescheidingsconflicten. Natuurlijk bieden GRC-softwarepakketten hulpmiddelen om dit te gecontroleerd te doen. Met name bij de toekenning van additionele rollen aan gebruikers worden … Continued

MARC Solutions als wereldwijde partner onderdeel uitmakend van IGDCR

2ARC in Nederland, MARC Solutions in Bangalore-India en XS Control in Singapore werken samen als experts op het gebied van audit en compliance, gespecialiseerd in SAP. Onze gemeenschappelijke kerndoelstelling is om de MARC4GRC-suite beschikbaar te maken voor SAP-partners en klanten.MARC is een eenvoudig te implementeren, modulaire softwaretoepassing die SAP-partners en klanten helpt bij het beheren … Continued

RET (OV-vervoerorganisatie regio Rotterdam) kiest voor MARC4GRC!

De RET selecteerde MARC4GRC-software ten behoeve van hun Internal control en Risk management voor SAP. Het vervoerbedrijf RET, behorend tot de grootste OV-bedrijven van Nederland, is actief in het stads- en streekvervoer in de metropoolregio Rotterdam (inclusief randstadrail naar Den Haag-CS). De diensten van de RET bestaan uit openbaar vervoer per tram, bus, metro en … Continued

MARC GRC-Suite nu ook SAP-gecertificeerd!

Graag kondigen we aan dat onze MARC GRC-software gecertificeerd is voor integratie met SAP S/4 HANA!MARC staat voor Management of Access Risk and Control en is, nu ook blijkend uit het SAP-certificaat, een betrouwbare oplossing voor het beheren van SAP-access en SoD-/functiescheidingscontrols. MARC is webgebaseerd, draait in de cloud of op klantlocatie en kan worden … Continued

MARC en SailPoint integratie

SailPoint is een bekende en veel gebruikte oplossing voor user identity management en access provisioning in uw IT-applicatielandschap. Wat bij veel Identity Management (IDM) oplossingen en Identity Access Management (IAM) ontbreekt, is een pro-actieve controle op SoD (Segregation of Duties) bij provisioning. Deze controle is vooral belangrijk bij access provisioning tot uw SAP ECC of … Continued

Lees de nieuwsbrief van onze partner XS Control Asia

Deze nieuwsbrief gaat onder meer in op basiselementen bij functiescheiding en hoe u zich kunt voorbereiden op een audit op het gebied van functiescheiding. Geïnteresseerd? Lees hier de nieuwsbrief.

Automatisch managen van niet-actieve users!

De MARC GRC suite biedt aanvullende functionaliteit voor het beheer van inactieve users. MARC biedt de mogelijkheid om de processen rond inactieve users consistent in te richten en te automatiseren op basis van de policy van uw organisatie. In 1 job worden de niet-actieve users op alle aangesloten systemen gecontroleerd en aangepast. Inactieve users kunnen … Continued

SAP SoD-analyses op organisatiewaarden, met MARC

Het periodiek beoordelen op de aanwezigheid van functiescheiding-issues binnen een SAP ECC systeem is een noodzakelijk kwaad. ‘Noodzakelijk’ omdat je er niet zonder kan, wil je tenminste in control zijn. ‘Kwaad’ omdat het tijd en inspanning vergt, die – algemeen genomen – ook nog meer is dan nodig geacht, omdat je met de meeste software … Continued